Anime Info

[RAW] Obake no Q-tarou (1985)

[RAW] Obake no Q-tarou (1985)

Type:
Plot Summary:
Sequel of Shin Obake no Q-tarou.
Release:
1985
Status:
Finished Airing
Other name:
[RAW] Obake no Q-tarou (1985), オバケのQ太郎, Obake no Q-taro (1985), Shin Obake no Q-taro (1985)

[RAW] Obake no Q-tarou (1985)